Lai arī pagājušā gada nogalē Saeima pieņēma un Valsts prezidents izsludināja jaunu Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu, tomēr pārskati par 2015.gadu joprojām ir jāgatavo "pa vecai modei". Atgādināšu lietas, ko, iespējams, jūs jau zināt, – kā atspoguļot pamatlīdzekļus gada pārskatā. Daži pavisam praktiski ieteikumi.

Vai grāmatvedim jālasa līgumi?

No grāmatvežiem gadījies dzirdēt, ka viņus neinteresē līgumi un viņi tos nemaz nelasa, labākajā gadījumā iepazīstas ar maksājumu grafiku, lai nenokavētu apmaksas termiņus. Taču gadās, ka, neizlasot, piemēram, pamatlīdzekļu iegādes līgumu, nemaz nevar pareizi izprast darījuma ekonomisko būtību. Līdz ar to nevar pareizi atspoguļot šo darījumu grāmatvedības uzskaitē un arī gada pārskatā.

Piemēram, uzņēmuma vadība ir veikusi izpēti un analīzi, kā rezultātā pieņemts lēmums: lai samazinātu degvielas izmaksas un transporta līdzekļu ekspluatācijas izmaksas, uzņēmums iegādāsies tikai jaunus transporta līdzekļus un tos ekspluatēs tikai 5 gadus. Pēc šī lēmuma pieņemšanas uzņēmums no līzinga sabiedrības iegādājas 10 smagās automašīnas – vilcējus –, maksājot 100 000 EUR par katru. Vienlaikus tika noslēgts līgums, ka pēc 5 gadiem līzinga sabiedrība atpirks vilcējus, par katru maksājot 35 000 EUR. Tāpēc grāmatvedim, nosakot transporta līdzekļu nolietojumu, jāņem vērā atpirkuma līgumā noteiktā summa kā vilcēja likvidācijas vērtība. Līdz ar to 1 vilcēja nolietojamā summa lietošanas laikā (5 gados) ir 65 000 EUR jeb 13 000 EUR gadā. Ja grāmatvedim nav visas šīs informācijas, var gadīties, ka šie vilcēji tiks nolietoti “līdz 0” – katra vilcēja nolietojums gadā tad ir 20 000 EUR. Kopumā par šiem 10 vilcējiem nolietojums gadā ir 200 000 EUR (20 000 x 10) jeb par 70 000 EUR (200 000 – 13 000 x 10) lielāks nekā vajadzētu būt.