Cik detalizētam jābūt pastāvīgās pārstāvniecības Latvijā jeb ārvalsts filiāles peļņas vai zaudējumu aprēķinam un bilancei? Kādi ir iesniegšanas termiņi un kādi normatīvie akti jāievēro? Vai pareizi saprotu, ka uz ārvalstu pārstāvniecībām neattiecas Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums, bet gan tikai Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums, to skaidrojošie noteikumi un likums “Par grāmatvedību”? Un kā aprēķina uzņēmumu ienākuma nodokli, ja peļņas daļa tiek pārskaitīta mātes sabiedrībai? Tieši tāpat kā Latvijas sabiedrībai?