Individuālais uzņēmums (IU) ir reorganizēts par sabiedrību ar ierobežotu atbildību (SIA). Reorganizācijas lēmumā noteikts, ka tās rezultātā izveidotā SIA pārņem visas IU saistības, tiesības un pienākumus, kā arī reorganizējamā IU darījumi reorganizētās SIA grāmatvedībā tiks uzskatīti par SIA darījumiem līdz ar reorganizācijas reģistrēšanas datumu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā. Lēmums par reorganizāciju pieņemts 2019. gada 1. augustā. Līdz reorganizācijai IU kārtoja grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā, bija iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājs. Sagatavojot 2019. gada pārskatu, kurš periods jāiekļauj peļņas vai zaudējumu aprēķinā, – darījumi, sākot ar 2019. gada 1. augustu, vai viss 2019. gads?