Lopkopība ir otra svarīgākā lauksaimniecības nozare aiz augkopības. Ražošanas vajadzībām tā izmanto ievērojamu daļu no augkopības produkcijas, piemēram, lopbarību, bet lielāku daļu no savas produkcijas dod tālāk rūpnieciskai pārstrādei vai tiešam patēriņam. Dzīvnieki lopkopības uzņēmumos veido būtisku līdzekļu daļu. Uzņēmumā var būt viens vai vairāku veidu pieauguši dzīvnieki, dzīvnieku mazuļi un nepieauguši dzīvnieki. Dzīvnieki no pārējiem līdzekļiem atšķiras, jo tos kā darba priekšmetus nevar atdalīt no darba produkta. Dzīvnieki var būt uzņēmumā izaudzēti vai nopirkti turpmākai audzēšanai.