Pēdējos gados tādi uzņēmumi, kas pirmo reizi nonāk revidentu redzeslokā un kuriem nav nozīmīgu finanšu uzskaites problēmu, drīzāk ir uzskatāmi par izņēmumiem - tā revidentu 2014.gada vasaras konferencē atzina Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas (LZRA) valdes priekšsēdētāja Sandra Vilcāne. Pašlaik nav pamata domāt, ka situācija būtu būtiski mainījusies. Sakārtota grāmatvedība ataino uzņēmuma objektīvo finanšu stāvokli, tādējādi revīzija palīdz savlaicīgi identificēt uzņēmuma maksātspējas problēmas.