Konsolidēto gada pārskatu sagatavošana nonākusi finiša taisnē. Noslēdzot šo rakstu ciklu, apskatīsim, kā praktiski konsolidēt peļņas vai zaudējumu aprēķinu (PZA), kas jāiekļauj konsolidētā gada pārskata pielikumā un kā gatavo pārskatu svinīgi parakstīt un iesniegt.