Pirms gada pārskata sagatavošanas vēl var laicīgi izlabot kļūdas un sakārtot visu nepieciešamo dokumentāciju. Šajā rakstā runāšu par uzkrāto atvaļinājumu izmaksu atzīšanas pamatu, par to aprēķināšanu un grāmatošanu, kā arī par to, vai bilancē uzkrāto atvaļinājumu izmaksas klasificējamas kā uzkrājumi vai uzkrātās saistības.