Šajā publikācijā lasiet par uzkrāto atvaļinājumu izmaksu atzīšanas pamatu, par to aprēķināšanu un grāmatošanu, kā arī par to, vai finanšu pārskatu bilancēs uzkrāto atvaļinājumu izmaksu saistības klasificējamas kā uzkrājumi vai uzkrātās saistības.