Gada pārskatu par 2018.gadu vairs nevar iesniegt kā skenētu dokumentu Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), bet visi gada pārskata dati jāievada strukturētā pielikuma formā EDS. Praktiski tas nozīmē vēlreiz pārrakstīt visu informāciju no gada pārskata, kas ir ļoti apjomīgi un laikietilpīgi. Tāpēc ir jautājums – vai gada pārskatu var sagatavot EDS strukturētā pielikuma formā, to izdrukāt, parakstīt, un šis kalpotu par dokumentu – apstiprinātu gada pārskatu?