Lūdzu sniegt skaidrojumu par krājumu pašizmaksas pārvērtēšanas iespējām. 7.augustā apstiprināta jauna krājumu pašizmaksa (augstāka vienas vienības cena salīdzinājumā ar iepriekšējo). Vai ir iespēja šādā gadījumā pārvērtēt visus uzskaitē esošos krājumus (arī tos, kas uzņemti uzskaitē līdz 07.08.2014.), ja krājumi tiks pārdoti par augstāku cenu?