Uzņēmums no piegādātāja saņem rēķinu par apjoma atlaidi: 100 EUR plus pievienotās vērtības nodoklis (PVN). Vai saņemtā apjoma atlaide samazina izdevumus vai palielina ieņēmumus? Kā grāmatot šo rēķinu un kā to atspoguļot PVN deklarācijā un tās pielikumos?