Pašnodarbināta persona sniedz būvprojektēšanas pakalpojumus sabiedrībai, kas tai ir apmaksājusi profesionālās pilnveides kursus, kas nepieciešami attiecīgā būvprojekta realizācijai. Kursu apmaksa paredzēta savstarpēji noslēgtajā līgumā. Vai sabiedrība šos izdevumus var klasificēt kā saimnieciskās darbības izdevumus un vai par šiem izdevumiem ir tiesības atskaitīt pievienotās vērtības nodokļa priekšnodokli?