Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību (SIA), kas ir pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāja, pieder kafejnīca. SIA plāno noslēgt līgumu par autostāvvietas nomu, lai klientiem piedāvātu bezmaksas stāvvietu kafejnīcas tuvumā. Vai šādas izmaksas var iekļaut uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksās un atskaitīt priekšnodokli 100% apmērā? Vai arī darbinieki, ja nepieciešams, var izmantot šo stāvvietu? Kādas šādā gadījumā ir nodokļu sekas? Uzņēmumam nav sava transportlīdzekļa, līdz ar to tas nemaksā uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli.