Mātes uzņēmums Somijā plāno sūtīt uz Latviju speciālistu, kurš mums, meitas uzņēmumam, jāpieņem darbā uz diviem gadiem. Šim darbiniekam jānodrošina dzīvoklis, proti, uzņēmumam tas ir jāīrē. Vai šādā situācijā jāmaksā gan iedzīvotāju ienākuma nodoklis, gan valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas? Vai arī šo dzīvokļa īri drīkst klasificēt kā ar saimniecisko darbību nesaistītus izdevumus, kuriem piemērot uzņēmumu ienākuma nodokli?