SIA no uzņēmuma vadītāja (valdes locekļa) patapina viņam piederošu vieglo automašīnu. Auto īpašnieks pats apmaksā visus automašīnas lietošanas un uzturēšanas izdevumus (tostarp izdevumus par remontu, civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu u.c.). Vai uzņēmums drīkst auto īpašniekam kompensēt šos izdevumus proporcionāli tā automašīnas izmantošanas laikam (piemēram, ja 2017.gadā kopējie izdevumi ir 692 EUR un uzņēmums auto izmantojis 82 dienas, kas ir apmēram 23% no visām gada dienām, tad naudas izteiksmē uzņēmums auto īpašniekam kompensētu 159 EUR)? Automašīnu izmanto ne vairāk kā 15 dienas mēnesī. Degvielas pirkuma čekos tiek koriģēts pievienotās vērtības nodoklis (PVN), atskaitot 50% priekšnodokli, kā arī tiek rakstītas ceļazīmes. Izdevumu proporcijas apmaksa paredzēta patapinājuma līgumā.