Atbilstoši likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" (likums par UIN) 5.panta 5.daļai izdevumiem, kas nav tieši saistīti ar saimniecisko darbību, nepieskaita izdevumus darbinieka nogādāšanai no dzīvesvietas uz darbu un no darba uz dzīvesvietu, ja darba specifikas dēļ darbiniekam nav iespējams nokļūt darbā vai nokļūt pēc darba dzīvesvietā ar sabiedrisko transportu.

Kā rīkoties ar izdevumiem par transportu, kas rodas, dodoties no mājām uz darbu un atpakaļ, ja šādus izdevumus biedrība vēlas segt valdes loceklim, kas ir algots biedrības darbinieks saskaņā ar darba līgumu? Vai šie izdevumi ir pielīdzināmi darba algai un par tiem aprēķināmi  nodokļi: iedzīvotāju ienākuma nodoklis un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI)? Mulsina tas, ka biedrībai nav saistošs likums par UIN.