Kā pareizi grāmatot tiesvedības izdevumus, ņemot vērā, ka tos pie sekmīgas parāda piedziņas tiesu izpildītājs atmaksā? Vai tos jāgrāmato izdevumos, vai arī jānorāda debitora parādos? Ja parādu mums atmaksā - ir labi, bet vairumā gadījumu tas tā nenotiek. Un tad ir tikai palielinājusies bezcerīgo debitoru kopsumma, nevis uzrādīti reālie izdevumi. Kā ir pareizāk?