Uzņēmumā pieņemts jauns rīkojums par speciālo medicīniski optisko redzes korekcijas līdzekļu iegādes izdevumu apmaksu darbiniekiem, palielinot summas limitu. Darbinieks iesniedz čeku (par briļļu iegādi) ar lūgumu segt briļļu iegādes izdevumus atbilstoši palielinātajam limitam, tomēr čeks ir izsniegts (samaksāts) jau vairākus mēnešus pirms jaunā rīkojuma, kad spēkā vēl bija cits rīkojums, nosakot atšķirīgu (mazāku) izdevumu limitu. Vai uzņēmumam ir tiesības apmaksāt briļļu iegādes izdevumus atbilstoši jaunajam rīkojumam?