Valdes loceklis, ar kuru ir noslēgts darba līgums, iegādājas drošu elektronisko parakstu un iesniedz avansa norēķinu atskaiti, pieprasot kompensēt paraksta iegādes izmaksas. Vai valdes locekļa elektronisko parakstu var uzskatīt par uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksām? Ja izmaksas tiek segtas, vai jāaprēķina papildu nodokļi?