Uzņēmumam pieder telpa, kuras iegādes vērtība ir 36 810 EUR. Telpa tiek izmantota biroja vajadzībām, tās stāvoklis ir apmierinošs. 2015.gadā uzņēmums noslēdz līgumu ar celtniecības uzņēmumu par telpas iekšējiem remonta darbiem. Kopējā tāmes summa ir 10 730 EUR, un tanī ir iekļauti šādi darbi: grīdas demontāža, iekšdurvju uzstādīšana, lamināta noklāšana, sienu krāsošana u.tml.