Ofisā sistemātiski notiek tikšanās ar esošajiem un potenciālajiem klientiem, tāpēc regulāri  tiek pirkta tēja, kafija un cepumi cienāšanai katru mēnesi aptuveni 10-12 EUR apmērā. Tāpat iegādāts kafijas aparāts (110 EUR)- to noformējām kā ar saimniecisko darbību nesaistītus izdevumus.
Vai šos visus izdevumus drīkst attiecināt uz reprezentācijas izdevumiem? Ir izdots attiecīgs rīkojums un tiek sagatavoti norakstīšanas akti. Pats par sevi saprotams, ka ofisa darbinieki tikšanos laikā arī ēd šos produktus.