Uzņēmuma valdes loceklis iegādājas saimnieciskās darbības nodrošināšanai nepieciešamās preces, grāmatvedībā iesniedzot čeku. Kā veikt grāmatojumus, ja šajā čekā ir iekļautas arī preces, kas pirktas personiskajām vajadzībām? Vai avansa norēķinā tiek ņemta vērā nepilna čeka summa, proti, summa tiek dalīta? Vai ir nepieciešama dokumentācija par to, ka avansa norēķinu personas iesniegtais čeks par nepilnu summu grāmatojams konta 2380 "Norēķini par prasībām pret personālu un īstermiņa aizdevumi personālam" kredītā?