Filmu izplatītāji ar vienu no studijām parakstīja autoratlīdzības līgumu par filmu "X" un "Y" izplatīšanu. Filmas tika rādītas 2016.gada janvārī ("X") un februārī ("Y"). Abi līgumi parakstīti 2015.gada novembrī, savukārt rēķinus par autoratlīdzību studija saņēmusi 2015.gada decembrī. Filmas "X" autoratlīdzības rēķins samaksāts 2015.gada decembrī un filmas "Y" rēķins - 2016.gada janvārī. Vai filmas "X" atlīdzību norāda kā nākamo periodu izdevumus pārskata gadā (2015.gada pārskatā)? Vai filmas "Y" atlīdzību norāda 2015. vai 2016.gada izdevumos (tos nevar uzrādīt kā nākamo periodu izdevumus, jo samaksa nav veikta 2015.pārskata gadā)?