Divām Latvijas kompānijām nesaskaņas par rēķina apmaksas summu. Līgums noslēgts par pakalpojumu apmaksu USD. Rēķinā norādīta summa saskaņā ar likumdošanu - USD un EUR. Maksāts tiek EUR valūtā pēc attiecīgās dienas kursa. Sakarā ar to, ka naudas saņēmējam ir cita banka, nauda tiek saņemta citā dienā ar citu kursu. Kurai pusei ir jāuzņemas izdevumi / ieņēmumi no valūtas kursa starpības? Vai attaisnojuma dokuments var būt otras puses bankas izdruka?