Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmuma, kas ir pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs, darbiniekiem ir atļauts pusdienot, bet maksa par pusdienām 2 eiro apmērā saskaņā ar darba līgumu tiek ieturēta no darbinieku darba samaksas. Vai šādi rīkoties ir likumīgi? Kādi grāmatojumi būtu jāveic? Kā to pareizi noformēt un atspoguļot grāmatvedībā? Vai šīs summas ietekmē PVN?