Uzņēmumam pieder automašīnas, par kurām tiek maksāts uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis. Ir noformētas degvielas kartes ar limitiem, kas tiek izsniegtas atbildīgajām personām. Kā rīkoties, ja darbinieks ir pārtērējis uzņēmuma saimnieciskām darbībām noteikto degvielas limitu? Vai papildus jāmaksā vēl kādi nodokļi?

Atbildē uzzināsi:

  • Vai papildus aktam, kurā norādīti odometra rādījumi, jāiesniedz arī ceļazīme.
  • Vai pārtērēto degvielas limitu drīkst ieturēt no algas.