Uzņēmumam pieder elektromobilis. Kas notiek ar pievienotās vērtības nodokļa (PVN) priekšnodokli – vai tas atskaitāms 50% apmērā? Un kā veikt uzlādes elektoenerģijas norakstīšanu?

Atbilstoši Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā (UIN likums) noteiktajam komersantam ir pienākums uzskaitīt, lai tā transportlīdzekļa degvielas izdevumi par faktiski nobraukto kilometru skaitu katrā mēnesī saskaņā ar transportlīdzeklim noteikto degvielas patēriņa normu uz 100 kilometriem patēriņu nepārsniedz izgatavotājrūpnīcas norādīto pilsētas cikla degvielas patēriņa normu vairāk kā par 20%.