Uzņēmums noslēdz pakalpojumu sniegšanas līgumu par summu 3630 eiro, t. sk. pievienotās vērtības nodoklis (PVN) – 630 eiro. Par termiņā nesamaksātu rēķinu pakalpojuma saņēmējam ir jāmaksā pakalpojuma sniedzējam līgumsods 5% apmērā no līgumsummas. Vai šos 5% aprēķina no summas ar vai bez PVN?