Kā grāmatvedībā atspoguļot izdevumus par obligāto veselības pārbaudi un vakcināciju? Vai šīs izmaksas ir klasificējamas kā labums darbiniekam?