SIA piederošai automašīnai tiek iegādāta īpaša automašīnas numura zīme par 150 EUR (ar pievienotās vērtības nodokli). Automašīna nav reprezentatīvais auto. Vai izdevumi par īpašu numura zīmi ir klasificējami kā uzņēmuma saimnieciskās darbības izdevumi?