Saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, ja ir noslēgts koplīgums, darba devējs drīkst apmaksāt darbinieku ēdināšanas izdevumus, kas netiek aplikti ar nodokļiem, ja netiek pārsniegti 480 eiro gadā. Sakiet, lūdzu, vai šādi izdevumi var rasties arī brīvdienās? Darbiniekiem ir normālais darba laiks (8 stundas dienā, 5 darba dienas nedēļā).