Uzņēmums visiem darbiniekiem apmaksā kopīgu teātra izrādes apmeklējumu, bet visi darbinieki tajā nepiedalās. Vai šie izdevumi ir klasificējami kā personāla ilgtspējas vai nesaimnieciskie izdevumi, vai arī tie ir personificējami kā dāvana darbiniekam? Pirms kāda laika šo jautājumu jau uzdevām ekspertiem, taču sniegtā atbilde izraisīja lasītāju diskusiju, kurā tika pausti pretēji viedokļi, tāpēc skaidrību šajā jautājumā lūdzām ieviest Valsts ieņēmumu dienestam (VID). Atbilde ir papildināta ar VID skaidrojumu.