Uzņēmums visiem darbiniekiem apmaksā kopīgu teātra izrādes apmeklējumu, bet visi darbinieki tajā nepiedalās. Vai šie izdevumi ir klasificējami kā personāla ilgtspējas vai nesaimnieciskie izdevumi, vai arī tie ir personificējami kā dāvana darbiniekam?