Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 8.panta 5.daļas 5.punktā noteikts, ka transporta līdzekļa degvielas izmaksas noteiktās normas robežās iekļaujamas saimnieciskās darbības izdevumos, ja par transportlīdzekli maksā uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli (UVTN). Uzņēmums saimnieciskās darbības vajadzībām izmanto valdes locekļa automašīnu, pamatojoties uz patapinājuma līgumu. Automašīnu uzņēmuma vajadzībām lieto mazāk nekā 15 dienas kalendārajā mēnesī, līdz ar to UVTN nemaksā. Vai šādā gadījumā degvielas izmaksas atļauts iekļaut saimnieciskās darbības izmaksās?