Uzņēmumā tiek ieviesta jauna uzskaites sistēma. Tās ieviešanas procesā uzņēmumā vairākas reizes ierodas konsultanti, lai iepazīstinātu ar sistēmu un veiktu darbinieku apmācību (pre-training). Vai uzņēmums var kapitalizēt viesnīcas, biļešu un dienas naudas izmaksas, kas rodas, uzaicinot konsultantus? Līgumā noteikts, ka uzņēmums sedz minētās izmaksas. Ja konkrētajā situācijā uzņēmums nevar kapitalizēt minētās izmaksas, vai pastāv gadījumi, kad to var darīt?