Vai ir jāsagatavo maršruta lapas, ja par uzņēmuma vieglo transportlīdzekli tiek maksāts uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis (UVTN) un uzņēmums nav pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs, līdz ar to visi ekspluatācijas izdevumi pilnā apmērā tiek norakstīti izdevumos?