SIA iegādājas nekustamo īpašumu – dzīvokli un uzskaita to krājumu sastāvā, jo dzīvoklis iegādāts pārdošanai, nevis saimnieciskās darbības nodrošināšanai. Tādējādi dzīvokļa iegādes izdevumi grāmatvedībā uzrādīti krājumos. Dzīvoklis tiek remontēts, remonta izmaksas iekļautas krājumu pašizmaksā. Kā uzskaitīt pievienotās vērtības nodokli (PVN), kas samaksāts par remonta izdevumiem, bet ko nedrīkst atskaitīt priekšnodoklī (dzīvokļa pārdošana ir neapliekams darījums, turklāt kā priekšnodokli nedrīkst atskaitīt arī PVN par iegādātajām precēm remontam)? Vai PVN drīkst uzskaitīt krājumos kontā, kurā atspoguļotas dzīvokļa iegādes izmaksas? SIA ir PVN maksātāja.