Valsts budžeta iestādē senas mēbeles uzskaitītas apgrozāmo līdzekļu sastāvā. Tiek veikta šo mēbeļu restaurācija, radot lielas izmaksas. Vai šīs summas ir atzīstamas pārskata gada izdevumos vai tomēr veidojas pamatlīdzeklis (PL)?