Uzņēmuma darbiniekiem, kas būvēja objektu citā pilsētā, tika apmaksāta viesnīca. Viesnīcas rēķinā tika iekļauta (un arī apmaksāta) depozīta summa, kas būtu jāatgriež pēc viesnīcas atbrīvošanas. Pēc darbinieku atgriešanās depozīts no viesnīcas tika atmaksāts daļēji, jo kaut kas numuros nebija kārtībā. Piemēram, samaksātā depozīta summa bija 2000 EUR, bet atmaksātā – 1650 EUR. Kā norakstīt starpību 350 EUR? Vai to var grāmatot kā saimnieciskās darbības izdevumus?