Profesionālais skepticisms jeb skepse bieži vien tiek saistīta tikai ar krāpšanas gadījumu izmeklēšanu, bet tas nav viss. Profesionālais skepticisms ir svarīgs elements ikvienā finanšu pārskata revīzijā, tāpat arī ikdienā, strādājot ar finanšu informāciju.