Lai attīstītu uzņēmumu, vienmēr pastāv vairākas alternatīvas. Pirms projekta iesniegšanas kapitāla turētājam ir nepieciešams novērtēt šos alternatīvos ieguvumus un iznākumus. Tāpat arī kapitāla turētājs, lemjot par kapitāla izvietošanu, reti izskata tikai 1 alternatīvu.