Gada pārskatos atspoguļotie cipari ne vienmēr patiesi atspoguļo uzņēmuma ekonomisko stāvokli. Veicot finanšu analīzi, vērtētājam ir nepieciešams iedziļināties un veikt korekcijas atsevišķos gada pārskata posteņos, lai nekļūdītos savos atzinumos.