Budžeta sastādīšanas process atkārtojas reizi gadā un dažas svarīgas lietas mēdz piemirsties. Dažiem uzņēmumiem ir aprakstīta budžeta sastādīšanas politika, taču tiem uzņēmumiem, kam tādas nav, šī publikācija palīdzēs strukturēt šo procesu un uzlabot budžeta sastādīšanas kvalitāti. Turpinājumā dotas dažas idejas budžeta kvalitatīvai sastādīšanai saskaņā ar pieeju no augšas (kad augstākā līmeņa vadītājs deleģē atbildību vidējā līmeņa vadītājiem).