Ar budžeta izstrādi un apstiprināšanu budžetēšanas process nebeidzas. Lai arī cik skrupulozi un detalizēti būtu izstrādāts budžets, bez tā pienācīgas kontroles un analīzes uzņēmums nevar sasniegt izvirzītos mērķus. Gada sākumā jāsāk kontrolēt, vai viss notiek pēc uzņēmuma plāna un kādi notikumi varētu ietekmēt budžeta plāna sasniegšanu.