Īstenojot eiro ieviešanas projektus, dažkārt nākas saskarties ar maldīgu priekšstatu, ka pāreja uz eiro galvenokārt ir informācijas tehnoloģiju (IT) departamenta uzdevums. Tomēr svarīgi ir atcerēties, ka veiksmīgai šāda projekta realizācijai ir nepieciešama visu organizācijas struktūrvienību – gan IT un personālvadības, gan mārketinga un grāmatvedības, gan citu departamentu – aktīva līdzdarbība, jo eiro ieviešana ietekmēs ne vien IT sistēmas, bet visus biznesa procesus uzņēmumā.