Globālais standarts automātiskajai informācijas apmaiņai par finanšu kontiem (CRS – saīsinājums no angļu valodas Common Reporting Standard), iespējams, ir viena no pēdējā laikā aktuālākajām tēmām, kad tiek spriests par cīņu pret pārrobežu izvairīšanos no nodokļu samaksas. Gandrīz 100 valstu nodokļu administrācijām būs pieejama informācija par to rezidentu ārvalstīs esošajiem finanšu kontiem.

CRS neapšaubāmi mazinās banku noslēpuma nozīmi, jo būs daudz sarežģītāk slēpt ienākumus no nodokļu administrācijām citu valstu banku kontos. Latvijā CRS jau ir ieviests, līdz ar to tas ietekmēs arī Latvijas rezidentus, kam ir konti ārvalstu finanšu iestādēs, kā arī ārvalstu rezidentus, kuriem ir konti Latvijas finanšu iestādēs.