Lielākajai daļai komercsabiedrību ir noslēdzies kārtējais finanšu gads un tiek gatavoti finanšu pārskati. Šajā rakstā atgādināšu, kādi ir Komerclikumā (KL) noteiktie pamata nosacījumi gada pārskata apstiprināšanai, akcentējot likuma noteikumus, kas komercsabiedrību valdei un to dalībniekiem vai akcionāriem ir jāievēro praktiski.

KL sabiedrības valdei ir noteikts pienākums sasaukt kārtējo dalībnieku sapulci vismaz reizi gadā, lai tajā apstiprinātu gada pārskatu, pieņemtu lēmumu par peļņas sadali un ievēlētu revidentu. Ja valde nav sasaukusi kārtējo dalībnieku sapulci noteiktajā termiņā, to var sasaukt padome (ja tāda ir izveidota) vai komercreģistra iestāde par maksu.