Lai pēc iespējas vispusīgāk atbildētu uz jautājumu par piemērojamiem nodokļiem un administratīvajām prasībām, kas ir jāievēro ārvalstu komersantiem, veicot ieguldījumus Latvijā, atbildes tiks strukturētas atsevišķos jautājumu blokos, īsumā analizējot galvenos nodokļu riskus, kas ir jāņem vērā ārvalstu komersantiem – nerezidentiem, kuri iegulda gan finanšu resursus, gan arī nosūtot darbam uz Latviju ārvalstu nerezidenta nodarbinātu personālu, un tādējādi šī raksta nolūkiem tiek pieņemts, ka no šiem ieguldījumiem tiek gūta peļņa; un Latvijas nodokļu maksātājiem (rezidentiem), kuru kapitālā tiek ieguldīti finanšu resursi, un tādējādi rodas saistības pret nerezidentu.