Covid-19 ārkārtējā situācija tieši vai netieši ietekmēja visus uzņēmumus, izraisot pieprasījuma samazinājumu pēc uzņēmumu pakalpojumiem, ražošanas objektu un ofisu slēgšanu un darba spēka dīkstāvi, izejvielu piegādes kavējumus vai pārtraukumus, kreditoru parādu apmaksas kavējumus, ienākumu un naudas plūsmas nestabilitāti un finanšu nenoteiktību. Tieši šajā periodā uzņēmuma finanšu stāvokļa analīzei ir vitāla nozīme. Vai un cik ilgi uzņēmums būs spējīgs izdzīvot ar esošajiem resursiem un pašreizējiem darbības apjomiem?