Akciju un akciju opciju piešķiršana darbiniekiem Latvijā šobrīd nav izplatīta, bet tendence ir acīmredzama – interese par iespējām motivēt vadošos darbiniekus, izmantojot dažādus uz akcijām bāzētus risinājumus, pieaug. Praksē sastopami tādi instrumentiem kā personāla akcijas, akciju opcijas un fantoma akcijas. Apskatīsim tieši darbinieku akciju opcijas, kas ir vienas no akcijās bāzētu izmaksu veidiem.