Biznesu digitalizācija ir radījusi nopietnus izaicinājumus starptautiskajai nodokļu sistēmai, tāpēc Eiropas Savienībā aktīvi tiek strādāts pie jaunas direktīvas, ar kuru tiktu ieviests minimālais uzņēmumu ienākuma nodoklis starptautiskām uzņēmumu grupām. Kas ir šis nodoklis, un kā tas darbosies?

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija 2015.gadā publicēja plānu, kā samazināt bāzes eroziju un peļņas novirzīšanu (base erosion and profit shifting (BEPS)). Viens no šī plāna punktiem par digitālā biznesa radītajiem nodokļu sistēmas izaicinājumiem nerezultējās ar konkrētiem risinājumiem un rīcības punktiem. Tāpēc šī organizācija turpināja darbu šajā virzienā, ko dēvē par BEPS 2.0.

Galvenās problēmas, ko BEPS 2.0 risina, ir digitalizācijas ienestās pārmaiņas tradicionālajās biznesa nozarēs, veicinot starptautisko uzņēmumu globalizāciju un starptautisku nodokļu plānošanu. BEPS 2.0 rezultātā ir radīts rīcības plāns, kurš ietver divas darba plūsmas jeb pīlārus:

  • pirmais pīlārs, kurā ierosināts daļēji pārdalīt nodokļu uzlikšanas tiesības jurisdikcijām, kur digitālie biznesi gūst ienākumus, bet tiem nav tur fiziskas klātbūtnes, kādēļ šīs jurisdikcijas pašreizējā nodokļu sistēmā nevar piemērot nodokli šo darbību rezultātā ģenerētajai peļņai;
  • otrais pīlārs, kurā ierosināts ieviest minimālo efektīvo uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN) lielām starptautiskām uzņēmumu grupām. Tādējādi tiktu panākts, ka peļņa netiek novirzīta uz jurisdikcijām ar zemāku nodokļu slogu, kā arī izlīdzināta konkurence starp jurisdikcijām un tirgiem.